Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 210 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 210 Previous Page
Page Background

פרויקט הגמר הינו סימולציה של עבודת המהנדס בתעשייה

,

ומשמש

"

כרטיס הביקור

"

של הסטודנט בפניותיו

אל מעסיקים פוטנציאליים

.

הפרויקט מהווה הזדמנות מצוינת לסטודנט לרכוש ניסיון ולפתח יכולת עבודה

, עצמית

בעודו מלווה במנחה מקצועי

,

כשהוא נמצא בסביבה אקדמית תומכת בידע ובאמצעים

.

הניסיון הנרכש

אמור להעניק לסטודנט ניסיון מעשי ונותן לו עדיפות בקבלתו לעבודה

.

המכללה מייחסת חשיבות רבה ומקדישה משאבים רבים לפרויקט הגמר

,

אותו חייב להגיש כל סטודנט במסגרת

לימודיו במכללה

,

כתנאי לקבלת התואר

.

תהליך ביצוע והגשת פרויקט הגמר תואמים את התפיסה האסטרטגית

של המכללה

,

השואפת למצות את מירב הקשר בין תוכנית הלימודים לבין התעשייה והמשק הישראליים

,

ומכשירה את הבוגרים לקראת התמודדת אמיתית כמהנדסים בתעשייה

.

באפקה

פועלת מחלקת פרויקטים המשותפת לכל מחלקות הלימוד

.

לכל תחום לימודים יש

פרויקטור

,

שהוא

האחראי האקדמי על הפרויקטים בתחומו

.

לכל סטודנט המבצע פרויקט גמר

,

צמוד מנחה

,

חבר סגל המכללה או

מהנדס מהתעשייה

,

המלווה את הסטודנט בתהליך ביצוע הפרויקט

.

מקורם של למעלה מ

- 20%

מהפרויקטים בתעשייה

,

המחפשת פתרונות לפיתוחים שונים

,

ורובם מיושמים הלכה

למעשה

.

פרויקט הגמר מבוצע ע

"

י הסטודנט במשך שנה

קלנדארית

, אחת

החל מהסמסטר השישי בד

)כ "

סמסטר

' ב

של השנה השלישית

.(

סגל המחלקה

:

' פרופ

דב אוסטר

ראש מחלקת הפרויקטים

מר ניר אלנברג

מנהל –

אדמיניסטרטיבי

מחלקת הפרויקטים

' גב

שלומית כהן

– ליברמן -

רכזת אדמיניסטרטיבית

מחלקת

הפרויטקים

סגל

הפרויקטורים

:

מר

גבי ורדי

הנדסה מכנית

' גב

דורית מדינה

הנדסת חשמל

מר ירון ספקטור

הנדסת תוכנה

ר אדוארד רון

ודוד בנימין

הנדסת תעשייה וניהול

' גב

יעל דנאי מנוחין

הנדסה רפואית

ראש מחלקת הפרויקטים

' פרופ

דב אוסטר

מחלקת הפרויקטים